کلینیک

اشتراک گذاشته شده با :

کلینیک نازایی منتصریه

journal.bums.ac.ir
بررسی مولکولی حذف‌های کروموزوم Y در نواحی AZF بیماران مبتلا به ...
بررسی مولکولی حذف‌های کروموزوم Y در نواحی AZF بیماران مبتلا به آزواسپرمی و اولیگواسپرمی غیر انسدادی مراجعه‌کننده به مرکز ناباروری منتصریه مشهد.
www.ari.ir
ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎروري و ﻧﺎﺑﺎروري 2
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﻐﻞ ﻣﺮدان ﻧﺎﺑﺎرور ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﻛـﺰ ﻧﺎﺑـﺎروري. اﺻﻔﻬﺎن از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎ ن ﺗﻴﺮﻣﺎه ..... ﻟﻐﺎﻳـﺖ. 1378. ﺑـﻪ ﻣﺮﻛـﺰ. ﻧﺎزاﻳﻲ ﻣﻨﺘﺼﺮﻳﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺼﻮرت راﻧﺪوم اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻳﻢ.
goums.ac.ir
Fertility outcome after IVF and related factors - دانشگاه علوم پزشکی ...
IVF. ﻭ. ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﻛـﺰ ﻧﺎﺑـﺎﺭﻭﺭﻱ. ﻣﻨﺘﺼﺮﻳﻪ. ﻣﺸﻬﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ . ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳﻲ. : ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. -. ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺎﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻣﻨﺘﺼﺮﻳﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺭﻭﻱ. ١٥٠. ﺯﻭﺝ ﻧﺎﺑﺎﺭﻭﺭ.
www.tebyan.net
تمامي ناباروري‌ها قابل درمانند - تبیان
28 جولای 2009 ... رئيس نخستين و تنها مركز خصوصي درمان ناباروري شمال شرق كشور گفت: ... از تاسيس مركز ناباروري در مشهد، بسياري از بيماران به يزد و تهران مراجعه ...
nobat.mums.ac.ir
سایت نوبت دهی بیمارستان ها- صفحه اصلی
-بیمارستان امام رضا (ع) -بیمارستان قائم (عج) -بیمارستان شهید کامیاب (امدادی) - بیمارستان طالقانی -بیمارستان ابن سینا -کلینیک ایثار بیمارستان امام رضا (ع) ...
fa.journals.sid.ir
بررسي شيوع افسردگي و عوامل موثر بر آن در زنان نابارور مراجعه كننده ...
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي شيوع افسردگي و عوامل موثر بر آن در زنان نابارور مراجعه كننده به كلينيك نازايي منتصريه مشهد.
www.isrm.ir
مراکز درمان ناباروری - انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران
ü مرکز ناباروری امید بابل کلینیک : بابل- باغ فردوس- ... تبریز خ طالقانی بین خیابان پاستور و 17 شهریور جدید کلینیک مادر .... ü مرکز ناباروری منتصریه :.
razavi.aqr.ir
مراكز درماني شهر مشهد - آستان قدس رضوی
مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری منتصریه. مشهد- انتهای آخوند خراسانی-جنب بیمارستان سینا. 10. بیمارستان دولتی، سوانح طالقانی. مشهد - بزرگراه آسیایی - سه راه ...