کلینیک

اشتراک گذاشته شده با :

داروخانه کلینیک دی


fd.abzums.ac.ir
ضوابط تأسیس و اداره داروخانه ها - معاونت غذا و دارو
ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﻃﺮﺡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ. 10 ..... ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﻳﺎ ﭘﻠﻲ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻳﺎ ﺩﻱ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺣﺎﺋﺰ.
www.accu-chek.ir
اطلاعات بیشتر
ﻟﻴﺴﺖ داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ. ردﻳﻒ. داروﺧﺎﻧﻪ. آدرس. ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس. 1. رﻫﺎ. ﻓﻠﻜﻪ ﺳﻮم ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس، ﭘﻼك 228، واﺣﺪ 5. 77868431. 2 ... ﺷﻬﺮك ﻏﺮب، ﺑﻠﻮار دادﻣﺎن، روﺑﺮوي ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن آﺗﻴﻪ. 88077666. 32.
www.irandarman.com
دی کلینیک ولنجک - ایران درمان
دی کلینیک ولنجک آدرس تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، روبروی پارک نگین.
www.mirdamadclinic.com
کلینیک میرداماد - Home
Mirdamad surgical center مرکز جراحی و درمانگاه شبانه روزی میرداماد.
www.tamin.ir
دی کلینیک ابوریحان - سازمان تامین اجتماعی
دی کلینیک ابوریحان ریاست ٦/٤/١٣٩٣ تاکنون ٨ ماه تهران. معاونت درمان سازمان ... خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، ابتدای خیابان شهید وحید نظری (سزاوار). تلفن:.
www.behsima.com
کلینیک تخصصی پوست، مو و لیزر به سیما
کلینیک تخصصی به سیما مجهزترین مرکز تخصصی پوست و لیزر کشور است که در سال 1380 با تلاش جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ ...