کلینیک

اشتراک گذاشته شده با :

داروخانه کلینیک امید


www.isf-omidmoshaver.ir
خدمات بیمه ای امید مشاور > مراکز طرف قرارداد متصل به سامانه ...
7, داروخانه, داروخانه شبانه روزی دکتر حجتی, ارسال قرارداد, اصفهان نجف اباد ..... 144, مرکز جراحی محدود, کلینیک حضرت مهدی, ارسال قرارداد, اصفهان گلپایگان خ آیت اله ...
www.tamin.ir
بیمارستان امید - سازمان تامین اجتماعی
بیمارستان امید ابهر یک بیمارستان عمومی وابسته به مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ... دندانپزشکی ،درمانگاه عمومی ،تغذیه ، طب کار ، تزریقات وپانسمان ،نوار قلب ،کلینیک دیابت بخش های پاراکلینیک : داروخانه رادیولوژی آزمایشگاه آندوسکوپی.
chb.irib.ir
مراکز درمانی طرف قرارداد - صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری
1, مرکز روانشناسی امید, شهركرد چهارراه فردوسی خیابان سعدی مقابل ساختمان الماس ... 11, رازی, شهرکرد - بلوار آیت اله طالقانی مقابل مصلی جنب داروخانه دکتر رجب زاده تلفن ... 18, دکتر رضوی, شهرکرد - خیابان مولوی کوچه 64 روبروی کلینیک تخصصی ...
www.accu-chek.ir
اطلاعات بیشتر
ﻟﻴﺴﺖ داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ. ردﻳﻒ. داروﺧﺎﻧﻪ. آدرس. ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس. 1. رﻫﺎ. ﻓﻠﻜﻪ ﺳﻮم ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس، ﭘﻼك 228، واﺣﺪ 5. 77868431. 2 ... ﺷﻬﺮك ﻏﺮب، ﺑﻠﻮار دادﻣﺎن، روﺑﺮوي ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن آﺗﻴﻪ. 88077666. 32.
bimeh.kntu.ac.ir
لیست مراکز داروخانه طرف قرارداد با بیمه ایران
47. 02155248183. 2. داروخانه آرمانی. تهران .... 4. 02177222625. 52. داروخانه دکتر رباطی. سعادت آباد. -. باالتر از میدان کاج ... خیابان سهند. -. جنب کلینیک جراحی سهند.
fd.abzums.ac.ir
شهرستان کرج
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ-ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﻠﻲ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ. 8. ﺍﺑﻮﺭﻳﺤﺎﻥ ﺣﻜﻴﻢ. 32237175 .... 34486503. ﺥ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ- ﺟﻨﺐ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ- ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺳﭙﺎﻩ. 87. ﺩ.ﺣﻴﺪﺭﻱ. 33322889. ﻣﻬﺮﺷﻬﺮ-ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﺭﻡ-ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ  ...