کلینیک

اشتراک گذاشته شده با :

اسامی کلینیک های شیراز

tffarschto.ir
فهرست درمانگاه های استان فارس - ستاد اجرایی خدمات سفر استان فارس
شیراز; امام علی; نوع خدمات: شبانه روزی; شرح فعالیت: آزمایشگاه، عینک سازی، دندان پزشکی; نوع فعالیت: خصوصی; نام و نام خانوادگی مدیریت: نشانی: فارس- شیراز- ...
darmanteb.ir
لیست درمانگاه‌ ها و كلینیك‌وپلی كلینیك‌ استان فارس ( شیراز ) - درمان طب
لیست درمانگاه‌ ها و كلینیك‌وپلی كلینیك‌ استان فارس ( شیراز ). نام درمانگاه‌, تلفن, آدرس. درمانگاه المهدی -عج شیراز, 7305857, شیراز-20متری سعدی. درمانگاه امام جعفر ...
www.shiraz.ir
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻴـﺮاز ( ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ) درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻫﺎي
درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻫﺎي. (. ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ. ) ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻴـﺮاز. ردﻳﻒ. ﻧﺎم درﻣﺎﻧﮕﺎه. ﻣﺴﻴﺮ اﺻﻠﻲ. آدرس. ﻧﻮع واﺑﺴﺘﮕﻲ. وﺿﻌﻴﺖ. ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎري. 1. درﻣﺎﻧﮕﺎه رازي. اﺣﻤﺪ آﺑﺎد. اﺣﻤﺪ آﺑﺎد. –. ﺑﻠﻮار ﻣﻴﺜﻢ ﺷﻤﺎﻟﻲ. ﺧﺼﻮﺻﻲ. ﻣﺴﺘﻘﻞ.
www.makanbin.com
لیست بیمارستانها و مراکز درمانی شیراز
لیست بیمارستانها و مراکز درمانی شیراز بیمارستانهای شیراز بیمارستان های شیراز آدرس بیمارستانهای شیراز لیست بیمارستانهای دولتی و خصوصی شیراز مراکز ...
www.tamin.ir
مدیریت درمان استان فارس - سازمان تامین اجتماعی
صندوق های بازنشستگی و ضرورت گسترش همکاری های اقتصادی بین المللی · لبخند ... شیراز، خیابان برق، ساختمان شاهد، مدیریت درمان فارس، صندوق پستی: ... شیراز، میدان ولیعصر، بلوار سلمان فارسی، جنب پل پیرنیا ... پلی کلینیک تخصصی حافظ ...
1teb.com
مراکز درمانی - مرجع اطلاعات پزشکان
نشانی : فارس - شیراز - خیابان کریم خان زندتلفن : 2351087-99 ... نشانی : فارس - شیراز - شیراز، خیابان استقلال (زرهی)، چهارراه هوابرد، نبش کوچه 22 تلفن : ...