23 ژانويه 2017 ... پیغام: مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر گفت: 264 میلیارد تومان در سال گذشته ... درخصوص مشکلات نوبت دهی برخی پزشکان متخصص کلینیک مبعث ...