26 مه 2015 ... صفحه نخست سایت مدیریت درمان; حوزه مدیریت ... خدمات · قوانین و مقررات · اخبار · نوبت دهی تلفنی · مناقصه ها و مزایده ها · نشانی مراکز درمانی استان ... پلی کلینیک تخصصی شبانه روزی مبعث · پلی کلینیک تخصصی شبانه روزی مبعث. خدمات قابل ارائه در پلی کلینیک ... بوشهر -خیابان امام خمینی (ره)-روبروی استانداری.