هر روز هزاران مورد آگهی استخدام، پرستار در نیازمندی های آفتاب ثبت می شود برای مشاهده به ... تعدادی پرستار(خانم) , و کارشناس اتاق عمل , جهت کلینیک پزشکی واقع در ونک ... دعوت به همکاری , بیمارستان محب کوثر , پرستار کارشناس خانم , برای بخش های ...