15 نوامبر 2016 ... از طرفی کاشت موی طبیعی بسیار ایده آل خواهد بود زیرا موهای کاشته شده به راحتی قابل رنگ کردن و اصلاح می باشند ، کاشت موی طبیعی قابل رشد بوده ...