تخصص، دانشكده پزشكي مشهد،1364. فلوشیب انکولوژی زنان، دانشكده پزشي تهران، 1389. مسئول آموزشي رزيدنتهاي زنان، مشهد بيمارستان قائم (عج)، 1371. سرپرست ...