با حضور مدیریت،مسئولین و کارکنان بيمارستان قائم(عج)واميرالمومنين(ع) در راهپیمایی .... بازدید دکتر حریرچی از کلینیک تخصصی در حال ساخت شهرستان اسدآباد ...