مرکز تصویربرداری ولنجک مرکز سی تی اسکن اسپیرال ولنجک این مرکز ... کلینیک درد - دکتر سید مسعود هاشمی ... کلینیک طب سوزنی - دکتر سیامک ترابی نژاد.