کلينيک شبانه روزي زهره, تهران, دندانپزشکي, تهران، بالاتر از م وليعصر، روبه روي ... دندانپزشکی آریا, کرمان, دندانپزشکي, کرمان، بلوار جهاد، حدفاصل ک 56 و 58, 034-  ...