پاسخ :هزینه ایمپلنت با دندانپزشک عمومی 1500000 تومان و با متخصص جراحی فک و ... گذاران کلینیک شبانه روزی دندانپزشکی ایرانمهر مخصوصا خانم دکتر برازنده.