2013- 2015: پزشک عمومی و مسئول فنی کلینیک پزشکی دکتر سلطان تویه، ... دبیر هسته پژوهش معاونت غذا وداروی استان گلستان; متخصص زنان و زایمان در بیمارستان .... نازایی فوق تخصصی اصفهان 1392; عضو تیم تخصصی زنان و زایمان بیمارستان ...