در اين دستگاه شات هاي ليزر به طور پي در پي و پشت سر هم ازاد شده و اپراتور با ... با آن بسياركمترازليزرهای ديگر از قبيل الكساندرايت و اي پي ال است ونهايتا تأثير ...