سوال 1 : چه عواملی سبب ریزش مو میگردند ؟ شایع ترین علت ریزش مو وراثت است .