3 مه 2015 ... ۱, آذربایجان شرقی, تبریز- میدان جهاد (نصف راه)- جنب کلینیک کوثر- ساختمان اسبق ... ۴, البرز, کرج- میدان توحید- بلوار بلال حبشی- روبروی بانک صادرات ... ۱۰, خراسان رضوی, مشهد-رضا شهر- ابتدای بلوار پیروزی- جنب اداره آگاهی.