شماره. 24. -. کلینیک چشم پزشکی رازی. 02188877172. 4. شبانه روزی سعادت آباد. سعادت آباد ابتدای خیابان ... مرکز جراحی محدود نور مطهری. تهران ... میدان ازادی جاده مخصوص کرج نرسیده به شهرک اکباتان خیابان بیمه چهارم ... نوین دیدگان. خیابان خالد  ...