مرکز فوق تخصصی دندانپزشکی قوه قضاییه نشانی : تهران ، خیابان کریمخان ، خ شهید عضدی ( آبان جنوبی ) ، روبروی بیمارستان 15 خرداد - تلفن تماس : 88927733 - ...