... شهر مشهد ...... خدمات ویژه زائر · درمانی و بهداشتی · درمانگاه های شبانه روزی ... بلوار فردوسی – بعد از میدان جانباز. 7 ... میدان امام حسین - ابتدای بلوار خواجه ربیع - جنب مسجد فاطمه الزهراء. 34 ... خیابان امام رضا - نرسیده به فلکه ضد - نبش امام رضا 48. 58.