پلی کلینیک شبانه روزی خمینی شهر(اقماری بیمارستان دکتر غرضی) ... درمانگاه شماره ٢ شهید برهانیان اصفهان ... مرکز دندانپزشکی حضرت ولی عصر (عج) اصفهان.