24 مه 2015 ... دوشنبه سرکارخانم دکتر آذین آیت اللهی. سه شنبه سرکار خانم دکتر زهرا موسوی. چهارشنبه سرکار خانم دکتر زهرا موسوی. از فعالیت های درمانگاه ... دکتر منصور نصیری کاشانی (متخصص پوست). دکتر آذین آیت ... تالار همایش دکتر دولتی ...