پلی کلینیک شهید رجایی. کلینیک: پزشک عمومی - زنان و زایمان – کودکان – داخلی - جراحی عمومی - فلب و عروق. ارتوپدی – ارولوژی – چشم - گوش و حلق و بینی ...