در سال 1383 برای اولین بار کلینیک سینا در ایران اقدام به کاشت مو به روش اف آی تی نمود که این روش برای بسیاری از متخصصین و جراحان پوست و مو آشنا نبود .