22 ژانويه 2012 ... plastik-surgeon لیست انجمن جراحان پلاستيك و زيبايي ايران. ... جراحانی كه نام آنها در فهرست ذیل آمده است دارای مدرك فوق تخصصی جراحی پلاستیك و زیبایی می باشند و از نظر انجمن جراحان پلاستیك و ... پائین تر از بیمارستان تهران کلینیک– نبش کوچه عرفان– شماره 166 ..... مراقبت های بعد از عمل جراحی زیبایی بینی.